Skip to content Skip to footer

精選文章

手麻痺到底係嚟自腕管綜合症或者頸椎病 ?

白領最常面對邊種職業病? 手部麻痺、疼痛等不適,唔好以為咁就一定是頸椎既問題,手痛好有可能係腕管綜合征,也有可能係頸椎病。兩者睇起嚟好似?但係痛症既特唔徵同 。 頸椎病既特徵 五只手指都有機會出現麻痺,包括手指尾。麻痺、疼痛既唔單只係手指,上臂、肩頸部亦會出現酸痛。而長時間耷低頭亦都會感覺不適及出現痛癥。 點解會咁? 由於頸椎間盤退行性變,老化係自然規律,但就有機會令到頸椎骨質增生所致既頸椎管或椎間孔變形、狹窄,刺激、頸神經受壓等,及軟組織造成結構或功能性損害。 腕管綜合症既特徵 手指公、食指、中指及無名指,感覺異常或麻痺。 如果手指麻痺多數喺夜晚出現,有哋人甚至會喺睡夢中痺醒,就有機會係腕管綜合症既首發癥狀。一般上,手指麻痺既不適感,會隨著改變上肢既姿勢,或都甩甩手而得到一定程度既緩解。 部分人喺早期淨係感覺到中指或者無名指既指尖麻痺不適,但係到咗後期會感覺到手指公,食指,中指和無名指都出現麻痺不適。部分人亦會有前臂甚至成個上肢都出現麻痺或感覺異常、不適。 一旦情況嚴重咗,有機會出現手指既感覺會減退或散失,而且越來越明顯,手掌部分肌肉萎縮或肌力減弱,手指公變得唔靈活,同其他手指對捏既力量都無,甚至做唔到對捏既動作。 點解會咁? 有研究認為係過度使用手指,尤其係重複性既動作,比如長時間用滑鼠或打字等。 腕管綜合症亦容易出現喺懷孕及哺乳期婦女身上,有研究指係雌激素變化導致組織水腫有關。無論如何一旦孕期結束後症狀仍然未得到緩解,就要註意喇。

Read More »

坐骨神經痛 初期癥狀好鬼祟 !

坐骨神經痛好難頂,有時痛到企都企唔直。之但係,好多患者喺初期都冇發覺自己中招,因為哋癥狀鬼鬼祟祟唔明顯。 其實主要造成坐骨神經痛的原因是椎管狹窄症和椎間盤突出而壓迫到神經時引發坐骨神經痛。 快鬆講你知,癥狀分4個階段: 📌初期得做嘢做到好攰時,會出現腰酸。 📌中期會喺天氣轉涼嗰陣,腰就會陰d陰d痛。 📌跟住呢,耐不耐會痛吓。 📌到咗後期,慘d,無時無刻都痛。 快鬆教你留意啲痛法: ✅由腰部痛到petpet——初時得腰痛啫,跟住擴張到一側籮柚、大髀後側等,呢哋部位會出現類似燒灼、刀割嘅感覺,夜晚仲會痛得緊要d。 ✅注意幾個部位——腰部、臀部、踝部等,當按壓呢d部位時會出現疼痛,就可能已患上咗坐骨神經痛喇。 ✅痛一下變全日痛——除咗腰痛,仲會出現腰酸脹、怕凍等。腰部通常會係喐動多咗先至痛,休息一陣又冇事。但係,隨著病情加重,痛楚亦會逐漸加重,之後就會轉化成持續性咁痛,唔即時治療手尾會好長。 坐骨神經痛令人好困擾,越早發現越能及時有效治療。嚟《快鬆》,~~ 

Read More »

足底筋膜炎行步路针㓤咁痛 !?

Q 朝早瞓醒,腳一落地就哇哇聲……痛! 腳底麻痹兼好似畀針㓤咁,行行下好似又無咁痛,坐低起身……哇,又再痛❗️ 凡出現呢個情況通常係因為兩個原因—— 我哋平日行路基本都會拉扯腳底哋筋,仲係日日拉拉牽牽、拉伸又收縮。如果太用力,或者對腳承受既壓力太大,就好易令到腳筋受傷、撕裂。 每日重復地撕裂,再由身體自行修復,跟住又再撕裂……,耐咗梗系會發炎同埋出現痛症,引發 “足底筋膜炎”。 仲有,人體老化,腳底肌肉欠缺靈活,亦好容易整傷腳底筋膜。 另一種情況係,當腳底筋骨受傷、磨損,身體自然會堆積鈣質來修復磨損咗既部位,當累積咗過多鈣質就有機會出現骨質增生,亦即系我哋所講既“骨刺”。骨刺生長會壓住神經線,引致刺痛。 足底筋膜炎惡化落去,引發骨刺既機會就會大,骨刺增生會搞到行步路都好似針㓤咁痛。 點減緩痛感? ●減少剌激——避免高強度既運動,比如跑步、行山,或擡重物。 ●停低——如果參與高強度既體育鍛煉時出現疼痛,只需暫停一段時間,直到情況好轉。 ●冰敷——善用冰袋,在足部放一樽凍水或冰袋,敷20分鐘就得咗。每日至多進行3次,以改善痛感。

Read More »