Skip to content Skip to footer

手麻痺到底係嚟自腕管綜合症或者頸椎病 ?

白領最常面對邊種職業病?

手部麻痺、疼痛等不適,唔好以為咁就一定是頸椎既問題,手痛好有可能係腕管綜合征,也有可能係頸椎病。兩者睇起嚟好似?但係痛症既特唔徵同 。

頸椎病既特徵

五只手指都有機會出現麻痺,包括手指尾。麻痺、疼痛既唔單只係手指,上臂、肩頸部亦會出現酸痛。而長時間耷低頭亦都會感覺不適及出現痛癥。

點解會咁?

由於頸椎間盤退行性變,老化係自然規律,但就有機會令到頸椎骨質增生所致既頸椎管或椎間孔變形、狹窄,刺激、頸神經受壓等,及軟組織造成結構或功能性損害。

腕管綜合症既特徵

手指公、食指、中指及無名指,感覺異常或麻痺。

如果手指麻痺多數喺夜晚出現,有哋人甚至會喺睡夢中痺醒,就有機會係腕管綜合症既首發癥狀。一般上,手指麻痺既不適感,會隨著改變上肢既姿勢,或都甩甩手而得到一定程度既緩解。

部分人喺早期淨係感覺到中指或者無名指既指尖麻痺不適,但係到咗後期會感覺到手指公,食指,中指和無名指都出現麻痺不適。部分人亦會有前臂甚至成個上肢都出現麻痺或感覺異常、不適。

一旦情況嚴重咗,有機會出現手指既感覺會減退或散失,而且越來越明顯,手掌部分肌肉萎縮或肌力減弱,手指公變得唔靈活,同其他手指對捏既力量都無,甚至做唔到對捏既動作。

點解會咁?

有研究認為係過度使用手指,尤其係重複性既動作,比如長時間用滑鼠或打字等。

腕管綜合症亦容易出現喺懷孕及哺乳期婦女身上,有研究指係雌激素變化導致組織水腫有關。無論如何一旦孕期結束後症狀仍然未得到緩解,就要註意喇。