Skip to content Skip to footer

足底筋膜炎行步路針㓤咁痛 !?

Q

朝早瞓醒,腳一落地就哇哇聲……痛!

腳底麻痹兼好似畀針㓤咁,行行下好似又無咁痛,坐低起身……哇,又再痛❗️

凡出現呢個情況通常係因為兩個原因——

我哋平日行路基本都會拉扯腳底哋筋,仲係日日拉拉牽牽、拉伸又收縮。如果太用力,或者對腳承受既壓力太大,就好易令到腳筋受傷、撕裂。

每日重復地撕裂,再由身體自行修復,跟住又再撕裂……,耐咗梗系會發炎同埋出現痛症,引發 “足底筋膜炎”。

仲有,人體老化,腳底肌肉欠缺靈活,亦好容易整傷腳底筋膜。

另一種情況係,當腳底筋骨受傷、磨損,身體自然會堆積鈣質來修復磨損咗既部位,當累積咗過多鈣質就有機會出現骨質增生,亦即系我哋所講既“骨刺”。骨刺生長會壓住神經線,引致刺痛。

足底筋膜炎惡化落去,引發骨刺既機會就會大,骨刺增生會搞到行步路都好似針㓤咁痛。

點減緩痛感?

●減少剌激——避免高強度既運動,比如跑步、行山,或擡重物。

●停低——如果參與高強度既體育鍛煉時出現疼痛,只需暫停一段時間,直到情況好轉。

●冰敷——善用冰袋,在足部放一樽凍水或冰袋,敷20分鐘就得咗。每日至多進行3次,以改善痛感。